شنبه 22 اکتبر 2016

  • دارای درجه مربیگری حرفه ای بین المللی چن، زیر نظر "چن ژنگلی" در آمریکا
  • اولین و تنهاترین جنریشن چن تای چی در خاورمیانه
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
اعلانات و تصاویر برگزیده
RizVN Login